Ūdeņradi ir iespējams iegūt, izmantojot dažādus energoresursus – biomasu, saules , vēja , hidro, ģeotermālo enerģiju, biodegvielas, akmeņogļes, naftas produktus, dabasgāzi.  Ūdeņradis Enerģētikā dod iespēju, izmantojot Latvijā pieejamos energoresursus, elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņa īpatnības, paaugstināt energoapgādes drošību un veicināt neatkarību no importētajiem energoresursiem.

Ūdeņraža tehnoloģijas nodrošina gala lietotājam dažādus izmantošanas veidus:

  • stacionāru lietojumu, piemēram, elektroenerģijas un/vai siltuma ražošana,
  • lietojumu transportā, piemēram, lai darbinātu transportlīdzekļus, autobusus, vilcienus, kuģus;
  • enerģijas uzkrāšana elektroenerģijas patēriņa un saražoto jaudu atšķirīgu svārstību gadījumā.

Izmantojot atjaunojamu elektroenerģijas resursu (saules enerģiju, vēja enerģiju, hidroenerģiju) tehnoloģiju ne vienmēr sadales tīkls spēj noņemt visu saražoto enerģiju, ja tīklā netiek pieprasīts atbilstošs elektrības patēriņš. Šo enerģiju var novirzīt elektrolīzei un saražot ūdeņradi, to uzkrājot līdz brīdim, kad enerģijas pieprasījums kādā no iespējamiem pielietojumiem.

Ūdeņradi kā enerģijas nesēju vai degvielu iespējams izmantot gan transportā, gan siltuma un elektrības ieguvei, turklāt ūdeņraža sadedzināšana gan tieši (iekšdedzes dzinējos, apkures katlos), gan ķīmiski (kurināmā elementos jeb degvielas šūnās (fuel cell)) nepiesārņo apkārtējo vidi ar ogli un tās savienojumiem (kvēpi, ogļūdeņraži, tvana gāze CO, ogļskābā gāze CO2).

 

HyLAW

HyLAW stands for Hydrogen Law and focuses on the removal of legal barriers to the deployment of fuel cells and hydrogen applications. It is a ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012