Ūdeņradi var uzglabāt dažādos veidos (saspiestas vai sašķidrinātas gāzes veida jeb materiālos adsorbētā vai absorbētā veidā, piemēram, metālu hidrīdos). Tāds ūdeņradis ir uzkrāta enerģija, ko vēlāk var atgūt, izmantojot dažādas tehnoloģijas tradicionālos iekšdedzes dzinējus, kurināmā elementus jeb degvielas šūnas. Kā enerģijas nesējam, ūdeņradim ir potenciāls dramatiski pārveidot veidu, kādā mēs izmantojam enerģiju. Tas var tikt izmantots kā degviela ar ūdeņradi darbināmās mašīnās, aizstājot tradicionālos iekšdedzes automobiļus ar ekoloģiski tīriem pārvietošanās līdzekļiem. Un ņemot vērā, ka ūdeņradis var tikt uzglabāts un pārvadāts uz vajadzīgo vietu, tas varētu tikt apvienots ar degvielas šūnu tehnoloģijām, lai apgādātu ar elektrību tās vietas, kur vietējais elektrotīkls nesniedzas. Tas varētu tikt izmantots arī kā rezerves strāvas avots vietās, kur ir ļoti nepieciešama nepārtraukta strāvas padeve.

HyLAW

HyLAW stands for Hydrogen Law and focuses on the removal of legal barriers to the deployment of fuel cells and hydrogen applications. It is a ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012