Ūdeņradi var uzglabāt dažādos veidos (saspiestas vai sašķidrinātas gāzes veida jeb materiālos adsorbētā vai absorbētā veidā, piemēram, metālu hidrīdos). Tāds ūdeņradis ir uzkrāta enerģija, ko vēlāk var atgūt, izmantojot dažādas tehnoloģijas tradicionālos iekšdedzes dzinējus, kurināmā elementus jeb degvielas šūnas. Kā enerģijas nesējam, ūdeņradim ir potenciāls dramatiski pārveidot veidu, kādā mēs izmantojam enerģiju. Tas var tikt izmantots kā degviela ar ūdeņradi darbināmās mašīnās, aizstājot tradicionālos iekšdedzes automobiļus ar ekoloģiski tīriem pārvietošanās līdzekļiem. Un ņemot vērā, ka ūdeņradis var tikt uzglabāts un pārvadāts uz vajadzīgo vietu, tas varētu tikt apvienots ar degvielas šūnu tehnoloģijām, lai apgādātu ar elektrību tās vietas, kur vietējais elektrotīkls nesniedzas. Tas varētu tikt izmantots arī kā rezerves strāvas avots vietās, kur ir ļoti nepieciešama nepārtraukta strāvas padeve.

Valsts Pētījumu Programma „ENERĢĒTIKĀ”

Valsts Pētījumu Programma 2010-2013 "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un uzmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012