Projekti ūdeņraža tehnoloģiju pētniecībā Latvijā:

Eiropas Komisijas stratēģija „Eiropa 2020” Energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā (SET) kurināmā elementus un ūdeņradi saista ar ilgtspējīgai izaugsmei nepieciešamām tehnoloģijām, un to attīstībai VII Ietvaru Programmā 2011.g. projektu uzsaukumiem atvēlēti 109 miljoni eiro. Šo finansējumu sadala Kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas kopuzņēmums FCH-JU, kur noteicošais vārds pieder uzņēmējiem. Latvijas zinātnieki cenšas ieinteresēt Latvijas uzņēmējus attīstīt ūdeņraža tehnoloģijas un to pielietojumus šeit, lai kopīgi ar citām Eiropas valstīm dotu savu artavu Eiropa 2020 stratēģijas īstenošanā. Pieejamais valsts, Eiropas projektu un cits finansējums ūdeņraža projektiem Latvijā pašreiz nav liels, bet ir visas iespējas to audzēt. Nepieciešama uzņēmība, inovatīvas idejas, uzņēmēju ieinteresētība un atbalsts.

2010 – 2013 ERAF projekts Nr. 2010/0188/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/031 „Vēja un ūdeņraža elektroapgādes autonoma sistēma” Institūcija, projekta vadītājs: RTU Enerģētikas un elektrotehnika fakultāte, Dr. Oskars Krievs

2010 –  2013Valsts pētījumu programma “LATENERGI”, Projekts Nr.4 ”Ūdeņraža iegūšanas, uzglabāšanas un enerģijas atbrīvošanas metožu izpēte un prototipu izstrāde pielietojumiem tautsaimniecībā” Institūcija, projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Jānis Kleperis

2009 – 2012 Grants no Latvijas Zinātnes Padomes Nr.  09.1195 (no 2011.g. iekļauts NĶI grantā 09.1553) “Protonus vadošu PEEK polimēru un kompozītu membrānu, un tām atbilstošu katalizatoru izveide, pētījumi un optimizēšana metanola un ūdeņraža kurināmā elementiem”Institūcija, projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Jānis Kleperis

2009 – 2012 Grants no Latvijas Zinātnes Padomes Nr. 09.1192 (no 2011.g. iekļauts NĶI grantā 09.1553)   Nanoizmēru kompozītmateriālu fizikālķīmisko īpašību un struktūras pētījumi ūdeņraža uzglabāšanai un elektrodiem ūdens sadalīšanai” Institūcija, projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Līga Grīnberga

2008.g.  Grants no Latvijas Zinātnes Padomes Nr. 08.2164 „Jaunu nanomateriālu ūdeņraža enerģētikai sintēze, struktūra un īpašības” Institūcija, projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Jānis Kleperis

2007 – 2008 Latvijas Universitātes pētnieciskais projekts Nro. LU 2007/ZI2 – 09; 2008/Y2-ZP10-100 “Materiāli un ierīces ūdeņraža enerģētikai, I un II daļasInstitūcija, projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Jānis Kleperis

2007 – 2010 Nordic Energy Research programmas apakšprojekts “BioH2“Atjaunojama ūdeņraža ražošana, izmantojot bioloģiskās sistēmas” Institūcija, projekta vadītājs: Rīgas Tehniskā  Universitāte , Prof. Dagnija Blumberga i

2006 – 2007 Grants no Latvijas Zinātnes Padomes“Bioūdeņraža ražošanas dzīves cikla analīze” Institūcija, projekta vadītājs: Rīgas Tehniskā  Universitāte, Prof. Dagnija Blumbergai

2006 – 2009 Valsts pētījumu programma “Modernu metožu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā” projekts Nr.3 „Ūdeņraža iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju izpēte un izstrāde”  Institūcija, projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Jānis Kleperis

2005 – 2007 ES 6. Ietvaru programmas projektskopā ar Ziemeļvalstu Padomi “Bioūdeņraža tehnoloģiskā cikla analīze BioH2”  Institūcija, projekta vadītājs: Rīgas Tehniskā  Universitāte , Prof. Dagnija Blumberga

2005 – 2009 Valsts pētījumu programma materiālzinātnē, Projekta Nr.1 apakšprojekts „Jaunu materiālu izstrād un pētniecība ūdeņraža enerģētikaiInstitūcija, projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Jānis Kleperis

2006.g. IZM-RTU projekts „Ūdeņraža degvielas šūnas spēka elektronikas pārveidotāja izpēte un izstrāde”, № U 7091    Institūcija, projekta vadītājs: Rīgas Tehniskā Universitāte, Prof. L. Ribickis

2006 – 2008 LR IZM konkursa „Pētniecības attīstība augstskolās” projekts ”Elektrisko pārveidotāju izstrāde degvielas šūnai un to testēšana dinamiskos darba režīmos”   Institūcija, projekta vadītājs: Rīgas Tehniskā Universitāte, Prof. L. Ribickis

2006 – 2008 ERAF projekts aktivitātē 2.5.1. “Atbalsts zinātniskās pētniecības projektiem”, Projekts ”Jauni materiāli un elektrotehnoloģijas un vadības programmatūra ūdeņraža enerģētikas ierīcēm”     Institūcija, projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts un Rīgas Tehniskā Universitāte, Dr. Jānis Kleperis

2006-2007 ESF Programma “Studiju programmu atjaunošana augstskolās”, apakšprojekts “Praktiskais darbs studentiem: ūdeņraža enerģ’tikas materiāli”  Institūcija, projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Jānis Kleperis, Dr. Līga Grīnberga

2005 – 2009 Valsts pētījumu programma materiālzinātnē, Projekta Nr.1 apakšprojekts „Jaunu materiālu izstrād un pētniecība ūdeņraža enerģētikaiInstitūcija, projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Jānis Kleperis

2005 – 2008 Valsts pētījumu mrpogramma PP-05-15 „Moderni funkcionālie materiāli mikroelektronikai, nano-elektronikai, fotonikai, biomedicīnai” , apakšprojekts 1.6. „Materiāli gāzu sensoriem un enerģētikai”   Institūcija, projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Jānis Kleperis

2005 – 2006 LR IZM projekts TOP_05.75 “Elektrolīzes ūdeņraža integrēšana ūdeņraža uzkrāšanas ierīcēs”  Institūcija, projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Jānis Kleperis

2003 – 2008  Integration  of  advanced  hydrogen storage  materials  and  systems  into  the hydrogen society” The  Nordic Energy Research Project O5493, NERP No. 46-02; PhD project 4 “Integration of electrolytic hydrogen into the hydrogen storage devices” (Līga Grīnberga)    Institūcija, projekta vadītājs LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Jānis Kleperis

Valsts Pētījumu Programma „ENERĢĒTIKĀ”

Valsts Pētījumu Programma 2010-2013 "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un uzmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012