Procurements

Information about announced procurements/market survays from Latvian Hydrogen association or its members will apear on this page.

Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem/ cenu aptaujām no Latvijas Ūdeņraža asociācijas vai tās biedriem tiks iekļauta šajā vietnē.

 

 

Informējam, ka no 2020.gada 10.Jūnija tiek aicināti pretendenti piedalīties SIA TREZORS rīkotā cenu aptaujā „Juridisko pakalpojumu un dokumentācijas sagatovašana SIA Trezors priekš projekta “H2NODES evolution of a European hydrogen refuelling station network by mobilizing local demand and value chains” ieviešanas”.

Cenu aptaujas dokumentācija, t.sk. informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem iespējams pieprasīt sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz : info@trezors.eu 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 17.jūnijs.

 

 

 

HyLAW

HyLAW stands for Hydrogen Law and focuses on the removal of legal barriers to the deployment of fuel cells and hydrogen applications. It is a ...

Contacts

Latvian Hydrogen Association
Official adress: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
E-mail: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012