FCH JU – Ūdeņraža un kurināmo elementu kopiniciatīva

Ūdeņraža un kurināmo elementu kopiniciatīva (FCH JU) ir Eiropas komisijas  izveidota privātā publiskā partnerība ar industrijas pārstāvjiem no New Industry Grouping. FCH JU atbalsta kurināmo elementu un ūdeņraža enerģētikas tehnoloģiju pētniecību, attīstību un demonstrāciju projektus Eiropā. Tās mērķis ir paātrināt šo tehnoloģiju ieviešanu tirgū, apzinoties to potenciālu kā instrumentu panākot no oglekļa tīru enerģijas sistēmu.

Kurināmā elementiem, kā efektīvām pārveides tehnoloģijām un ūdeņradim, kā tīram enerģijas nesējam ir liels potenciāls cīņā ar oglekļa dioksīdu emisijām, lai samazinātu atkarību no ogļūdeņražiem vienlaicīgi attīstot arī ekonomiku. Mērķis ir  ieviest šos ieguvumus eiropiešiem ar koncentrētuām pūlēm no visiem sektoriem.

Trīs FCH JU biedri: Eiropas Komisija, kurināmo elementu un ūdeņraža industriju pārstāv NEW Indoustry Grouping un pētniecības daļu pārstāv Research Grouping N.ERGHY.

Vairāk informācijas šeit

Valsts Pētījumu Programma „ENERĢĒTIKĀ”

Valsts Pētījumu Programma 2010-2013 "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un uzmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012