Eiropas Ūdeņraža Enerģētikas konference 2014
Eiropas Ūdeņraža enerģētikas konference nākamajā gadā notiks Seviļā sadarbībā ar Spānijas Ūdeņraža Asociāciju un Eiropas Ūdeņraža asociāciju.
Konference notiks divas dienas, lai apspriestu šādus jautājumus:

  • Tehnoloģija: degvielas šūnu apjoms un sistēmas, elektrolīzeri, reformatori, ūdeņraža uzglabāšana, vadības un jaudas kondicionēšanas sistēmas.
  • Tirgus: ražošana, uzņēmumi, stratēģijas, komercializācija, degvielas uzpildes stacijas, kodekss un standarts.
  • Valstis un apvienības: nacionālās asociācijas, valstu stratēģijas, tehnoloģiskās platformas, Eiropas programmas.

Sekojiet Eiropas Ūdeņraža Enerģētikas konferences (EHEC) mājas lapā, lai iegūtu vairāk informāciju.

Valsts Pētījumu Programma „ENERĢĒTIKĀ”

Valsts Pētījumu Programma 2010-2013 "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un uzmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012