Pirmoreiz Latvijā – sabiedrībai pieejama starptautiskā konference par inovatīvām ūdeņraža tehnoloģijām

20.martā Rīgas domes sēžu zālē (plkst.9.30-15.30), pirmoreiz Latvijā Rīgas enerģētikas aģentūra sadarbībā ar Eiropas Ūdeņraža, kurināmā šūnu un elektromobilitātes asociāciju (HyER) rīko sabiedrībai pieejamu starptautisku konferenci par inovatīvām ūdeņraža tehnoloģijām Ūdeņraža tehnoloģijasilgtspējīgai pilsētas attīstībai. Mērķauditorija konferencei ir gan republikas zinātnieki un studenti, valsts pārvaldes institūciju pārstāvji, pašvaldību vadītāji un darbinieki, banku un biznesa pārstāvji, gan masu mediju pārstāvji un iedzīvotāji, kas interesējas par minēto tematiku. Līdz šim republikas zinātnieki ir aktīvi darbojušies ūdeņraža tehnoloģiju jomā, īpaši LU Cietvielu fizikas institūtā un Fizikālās enerģētikas institūtā, ir bijusi interese arī studentu vidē, ir bijušas zinātnieku vidē arī interesantas zinātniskās konferences un semināri, taču līdz šim ir izpalikusi atvērta saruna ar sabiedrību par šo inovatīvo tēmu, kas droši ienāk gan Eiropas enerģētikas politikas nostādnēs gan ilgtspējīgas enerģētikas pasākumu veidā arī pilsētās. Mēs esam saskārušies Eiropas valstīs gan ar autobusiem, ko darbina ūdeņradis, gan taksometriem, gan enerģijas un energoresursu ražošanas iekārtām. Ir pienācis laiks arī Latvijai pieslēgties kopējam darbam, lai sekmētu ilgtspējīgu enerģētiku veicinošu inovatīvu ūdeņraža tehnoloģiju ieviešanu pilsētās. Īpaši tādēļ, ka Rīgas enerģētikas aģentūra starptautiskā projekta „Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai (STEP Up)” ietvaros kopā ar Eiropas zinātniekiem, ekspertiem un Glāzgovas (Lielbritānija), Ģentes (Beļģija) un Gēteborgas (Zviedrija) pašvaldībām strādā pie mūsu pilsētu Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu līdz 2020.gadam koriģēšanu, ienesot tur inovatīvas tehnoloģijas un integrējot IKT pasākumus, lai tuvinātu mūsu pilsētas Viedo pilsētu statusam.

Konferences dienaskārtību un reģistrēšanās kārtību skatīt pielikumā

Valsts Pētījumu Programma „ENERĢĒTIKĀ”

Valsts Pētījumu Programma 2010-2013 "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un uzmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012