Starptautiskā konference un izstāde Hydrogen + Fuel Cells 2013 (HFC2013) ir vadošais pasākums, kurš ir veltīts ūdeņraža un degvielas šūnu industrijai. Šogad to uzņems Kanādas Ūdeņraža un Degvielas Šūnu Asociācija no 16. līdz 19. jūnijam Vancouver Convention Centre centrā (Vankuvere, Kanāda); reģistrēties var līdz 14. jūnijam.

HFC2013 plenārās un paralēlās diskusijās piedalīsies gan industrijas un biznesa, gan arī valdības pārstāvji, kas ļaus fokusēties un svarīgākiem aspektiem un jaunākām iniciatīvām atbilstošajā nozarē. Izstādes laikā tiks piedāvātas iespējas nodibināt jaunus sakarus ar nozares pasaules līderiem no biznesa sektora, valdības un zinātniskām iestādēm.

Šogad tēma ir Enerģija, Transports un Enerģijas glabāšana: Industrija kustībā.

Konferencē plāno piedalīties vairāk nekā 1000 delegātu no vairāk nekā 50 valstīm ieskaitot Kanādu, Vāciju, ASV, Japānu, Koreju un Ķīnu.

Konferences valoda ir angļu.

Sīkāka informācija ir pieejama šeit

 

Valsts Pētījumu Programma „ENERĢĒTIKĀ”

Valsts Pētījumu Programma 2010-2013 "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un uzmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012