No 8. līdz 12. aprīlim Hannoverē, Vācijā norisināsies starptautiskā pasaulē vadošā rūpniecības, automatizācijas un inovāciju izstāde“HANNOVER MESSE 2013″. Izstāde “Hannover Messe” ir lielākais pasaules industriālais gadatirgus: šogad tajā piedalīsies vairāk nekā 6000 dalībnieki no visas pasaules. 2013.gada izstādes partnervalsts – Krievija.
Dalībai 2012. gada izstādē bija reģistrētas 5 tūkst. kompānijas no 69 valstīm, izstādi apmeklēja ap 150 tūkst. apmeklētāju, tai skaitā ap 50 tūkst. apmeklētāju no ārvalstīm, kas apliecina to, ka “Hannover Messe” gadatirgus kopumā joprojām nezaudē savu nozīmi un to var uzskatīt par galveno pasaules inženiernozaru izstādi. Izstādē ik gadu redzams viss jaunais, kas parādījies pasaules tirgū mašīnbūvē un metālapstrādē, rūpniecisko iekārtu ražošanā, enerģētikā, elektronikā, elektrotehnikā, automatizācijā, jaunu materiālu izstrādāšanā, pielietojamajos zinātniskajos pētījumos, kā arī citās nozarēs.
Šogad Hannoverē tiks prezentētas 11 tematiskās nozaru izstādes:

Industrial Supply – produktu, materiālu piegāde ražošanas iekārtu, mašīnu, automobiļu būvei;

Industrial Automation – ražošanas procesu, rūpnīcu un ēku sistēmu automatizācijas sistēmas un risinājumi;

Energy - atjaunojamās un konvencionālās enerģijas ražošana, glabāšana, apgāde, sadale;

Wind – vēja enerģijas tehnoloģijas, komponentes un pakalpojumi;

MobiliTec - tehnoloģijas transportam un mobilai enerģētikai;

Digital Factory – integrēti ražošanas procesi un IT risinājumi;

Research & Technology - inovācijas, zinātniskā pētniecība un attīstība;

ComVac - saspiesta gaisa un vakuuma tehnoloģijas;

Industrial GreenTec – vides tehnoloģijas;

MDA Motion, Drive & Automation – enerģijas transports un kontrole;

SurfaceTechnology – virsmu apstrādes tehnoloģijas.

Detalizēts tēmu sadalījums pieejams šeit

Sadalījums pa hallēm pieejams šeit

Vairāk kā 16 gadus šajā izstādē piedalās arī Latvijas uzņēmumu nacionālais stends – 2013. gadā  tajā piedalās 8 uzņēmumi – AS Baltijas Gumijas Fabrika, SIA Controltech, AS DITTON Pievadķēžu Rūpnīca, SIA EkoEI, AS Energofirma JAUDA, SIA Sperre Baltic, Latvijas Ūdeņraža asociācija, kā arī LIAA.

Valsts Pētījumu Programma „ENERĢĒTIKĀ”

Valsts Pētījumu Programma 2010-2013 "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un uzmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012