Grantu programma “Atspēriens”

CONNECT Latvija dibinātāji Rīgas Dome un biedri Swedbank uzsāk grantu programmas “ATSPĒRIENS” īstenošanu 2012. gadā, turpinot veicināt jauno uzņēmumu attīstību Rīgā! (P.S. Viena no retām, labām, jau atpazīstamām [regularitāte!] jauno uzņēmēju atbalsta programmām).

2012.gadā tiek plānots organizēt divus konkursus, kuru ietvaros jaunu uzņēmējdarbības ideju atbalstam paredzēts piešķirt līdz Ls 98 000.

Šī gada pirmā konkursa nolikums, veidlapas un citi saistītie dokumenti pieejami www.atsperiens.lv sadaļā “Saistītie dokumenti”, arī šogad vienas biznesa idejas atbalstam būs iespēja saņemt līdz 8 000 latu.

Konkursa pieteikumi līdz šī gada 10. aprīlim plkst.17:00 iesniedzami Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, LV-1050, 413. kabinetā.

Vairāk informācijas: www.atsperiens.lv

Valsts Pētījumu Programma „ENERĢĒTIKĀ”

Valsts Pētījumu Programma 2010-2013 "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un uzmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012