Aicinām Jūs piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā ar Komercdarbības un finanšu pētniecības aģentūru rīkotajā apaļā galda ekspertu diskusijā Ilgtspējīga mobilitāte: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana autotransportā”, kas notiks 2012. gada 11. jūnijā pulksten 15:30 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (Peldu iela 25, 101.telpa).Programma VARAM 11.06.2012

Diskusijas mērķis ir novērtēt vidējā un ilgtermiņa perspektīvā ekonomiski pamatotus risinājumus autotransporta radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju būtiskai samazināšanai, kas balstās uz alternatīvās degvielas arvien plašāku izmantošanu un elektromobiļu izplatības veicināšanu Latvijā, tostarp izmantojot klimata pārmaiņu finanšu instrumentu projektu finansējumu un citus valsts un pašvaldību rīcībā esošos atbalsta mehānismus.

Diskusijā ir aicināti piedalīties atbildīgo valsts institūciju, pašvaldību, profesionālo nevalstisko organizāciju, akadēmisko aprindu un zinātniski pētniecisko institūciju pārstāvji, vides aizsardzības, enerģētikas un transporta organizācijas jomu eksperti un uzņēmēji.

Lūdzam apstiprināt savu dalību diskusijā Andrai Mangalei līdz š.g. 6.jūnijam. E-pasts: andra.mangale@gmail.com, tālrunis: 29655775. Ja Jums nav iespējams piedalīties diskusijā, tad lūdzam līdz minētajam laikam informēt mūs par Jūsu rekomendēto amatpersonu, kas diskusijā pārstāvētu Jūsu institūciju.

Ja nav iespējams ierasties, – aizpildiet savu viedokli doc “Jautājumi – Ilgtspējīga mobilitāte VARAM

Valsts Pētījumu Programma „ENERĢĒTIKĀ”

Valsts Pētījumu Programma 2010-2013 "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un uzmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012