“Pašvaldību loma ilgtspējīgas energoapgādes plānošanā”

2012.gada 9.martā no plkst. 10:00 līdz 14:00 Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes ēkā SIA „Ekodoma” un Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts rīko semināru par pašvaldību lomu ilgtspējīgas energoapgādes plānošanā.
Semināra mērķis ir iepazīties ar pašvaldību energoplānošanas pieredzi Latvijā un diskutēt par reģionu un pašvaldību lomu atjaunojamās enerģijas ražošanas un izmantošanas veicināšanā. Seminārā uzsvars tiks likts uz praktiskiem piemēriem, kas aptvers gan enerģētiskās koksnes, gan biogāzes lietošanu. Atsevišķa diskusija tiks veltīta plašu popularitāti ieguvušās tehnoloģijas – siltumsūkņu – izmantošanas pieredzei Latvijas pašvaldībās.
Seminārs tiek organizēts ar projekta BiogasIN atbalstu, ko līdzfinansē Eiropas Komisija programmas Intelligent Energy Europe ietvar

Lūdzam pieteikties, aizpildot reģistrācijas formu mājas lapā   līdz 2012. gada 5. martam.Vietu skaits ir ierobežots.

Valsts Pētījumu Programma „ENERĢĒTIKĀ”

Valsts Pētījumu Programma 2010-2013 "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un uzmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012