STARPTAUTISKĀ SEMINĀRĀ “Ūdeņraža un Kurināmā elementu pētījumi un pielietojumi dažādās nozarēs”, ko Rīgā organizē LU CFI Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorija.

Ūdeņradis (ūdeņraža gāze, H2) tiek uzskatīts par perspektīvu elementu atjaunojamo energoresursu jomā, jo tam piemīt multifunkcionālas īpašības – tas ir gan enerģijas nesējs, gan degviela, gan daudzās tautsaimniecības nozarēs nepieciešama izejviela. Ūdeņradi var iegūt, izmantojot gan neatjaunojamus, gan atjaunojamus resursus, kuri ir pieejami arī Latvijā (ūdens, biomasa, organiskie atkritumi).
Ūdeņradis, atkarībā no tehnoloģijas, ir izmantojams elektrības un siltuma iegūšanai, kā arī to var uzglabāt, lai izmantotu, kad radīsies pieprasījums pēc enerģijas. Atkarībā no nepieciešamās jaudas pieprasījuma un infrastruktūras pieejamības pastāv dažādas tehnoloģijas ūdeņraža pārveidošanai enerģijā. Eiropā un citur pasaulē ūdeņradis jau tiek izmantots enerģijas iegūšanai un aktīvs zinātniskais darbs pie ūdeņraža izpētes notiek arī Latvijā. Ūdeņraža eksperti redz šo tehnoloģiju izmantošanas potenciālu un diskusijas par to ieviešanu, un izmantošanu ir aktuālas gan Latvijā, gan citur pasaulē.

Uzaicinātie eksperti un Latvijas zinātnieki kopā ar uzņēmējiem, valsts un pašvaldības pārstāvjiem, Latvijas Ūdeņraža asociāciju izdiskutēja par ūdeņraža enerģētikas attīstības iespējām un virzieniem Latvijā. No diskusijas dalībniekiem jāpiemin savas jomas eksperti, Fizikālās enerģētikas institūta direktora vietniece, ES ietvara programmas zinātnes un tehnoloģiju attīstībai enerģētikas jomā Latvijas pārstāve Dr. Gunta Šlihta, akadēmiķis Andris Šternbergs (LU CFI direktors), Dr. Jānis Kleperis (LU CFI Ūdeņraža laboratorijas vadītājs), docents, Dr Guntars Vaivars (LU CFI un LU Ķīmijas fakultāte), Gatis Ābele (LR Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks), Ilze Prūse(VARAM Klimata politikas un tehnoloģiju departamenta direktore), Dr.sci.ing. Maija Rubīna (Rīgas Enerģētikas aģentūras direktore), Dainis Topiņš SIA “Green Science” valdes loceklis, Aivars Starikovs (Tīro Tehnoloģiju klastera pārstāvis), Koksnes Ķīmijas institūta pētnieki Anda Fridrihsone un Dr. Uldis Stirna, Jānis Fricsons (Latvijas Ūdeņraža Asociācija).

EIROPAS ŪDEŅRAŽA EKSPERTUS pārstāvēja Marieke Reijalte (Marieke Reijalt), Eiropas Ūdeņraža asociācijas izpilddirektore, Dr. rer. nat.Johannes Toplers (Johannes Töpler), Vācijas ūdeņraža un degvielas šūnu asociācijas valdes loceklis, Gordons Vats (Gordon Watt), Logan Energy Ltd. biznesa attīstības vadītājs, Dr.phys. Pāvels Fursikovs (Pavel Fursikov), Krievijas Zinātņu akadēmijas Ūdeņraža uzglabāšanas materiālu izpētes laboratorijas vadošais pētnieks.

Sīkāka informācija par semināru, rakstot uz e-pastu: info@h2lv.eu

 

Valsts Pētījumu Programma „ENERĢĒTIKĀ”

Valsts Pētījumu Programma 2010-2013 "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un uzmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012