2012.gads 5.oktobris Starptautiskais seminārs : ”Ūdeņraža un Kurināmā elementu pētījumi un pielietojumi dažādās nozarēs”

2012 gads Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorija Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūtā

2012.gada 15.jūnijs “Vēja enerģija Latvijā un Baltijas valstīs” seminārs

2012.gada 11.jūnijs  Apaļā galda ekspertu diskusija Ilgtspējīga mobilitāte: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana autotransportā

2012.gada 7.jūnijs Bezgalīgo iespēju dienas inovatīvas uzņēmējdarbības atbalstam. Projekta InnoLaSME rezultāti. Prezentācija rokasgrāmatai „ Inovācijas atbalsta struktūras uzņēmējiem Latvijā” un rekomendācijas par šo pakalpojumu uzlabošanu. 

2012.gada 18. maijs Uzņēmēju un zinātnieku kontaktu forums

2012.gada 24.aprīlis Vācijas ekonomikas un tehnoloģiju ministru Filips Roslers (Philipp Rösler) industriālajā gadatirgū “Hannover Messe” apmeklēja Latvijas nacionālo stendu, kurā Latvijas ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts viņu iepazīstināja ar Latvijas uzņēmumiem, to darbības profilu un piedāvājumu potenciālajiem biznesa partneriem Vācijā

2012.gada 23-27.aprīlis Starptautiskais inženiernozaru gadatirgus „Hannover Messe – 2012”

2012.gada 10.aprīlis Grantu programma “Atspēriens”

2012.gada 3.aprīls RTU Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference

2012.gada 9. martā  “Pašvaldību loma ilgspējīgas energoapgādes plānošanā “

2012.gada 25.janvāris ” Enerģētikas stratēgijas 2030″

2012.gada 23.janvāris ” Enerģētikas forums” Programma

Valsts Pētījumu Programma „ENERĢĒTIKĀ”

Valsts Pētījumu Programma 2010-2013 "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un uzmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012