IKT inovāciju veicināšanas konference „Driving ICT Innovation − from Science to Practice”

Atgādinām, ka vēl ir iespējams pieteikties dalībai konferencē „Driving ICT Innovation − from Science to Practice”, kas notiks 24. novembrī Rīgā, Radisson Blu Hotel Latvija. Konferences mērķis ir diskutēt par IKT inovāciju ieviešanu, stiprināt zinātnes, pētniecības un industrijas sadarbību, prezentēt labo praksi zināšanu un tehnoloģiju pārneses jomā. Konferences darba valoda − angļu. Pasākumā aicinātas piedalīties augsta līmeņa valsts amatpersonas, ES un starptautisko organizāciju eksperti, zinātnes un pētniecības organizāciju pārstāvji, IKT nozares līderi, tehnoloģiju pārneses un inovāciju ekosistēmas pārstāvji un politikas veidotāji no Baltijas jūras reģiona valstīm, kā arī masu mediji.
Lūdzam reģistrēties līdz 14. novembrim. Dalība konferencē ir bezmaksas, taču dalībnieku skaits ir ierobežots!

Vairāk informācijas, programma un reģistrācija konferences mājas lapā

Valsts Pētījumu Programma „ENERĢĒTIKĀ”

Valsts Pētījumu Programma 2010-2013 "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un uzmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012